Tuesday, April 24, 2007

Jawatankuasa Pembangunan Tanah Tinggi Lojing

Jawatankuasa ini mengandungi keahlian sebagaimana berikut:

Penasihat: DYMM Raja Perempuan KelantanPengerusi: YB. Dato’ Setiausaha

KerajaanSetiausaha: YABhg. Dato’ TSUK (Pemb.)/Pengarah UPEN.

Ahli Jawatankuasa: (Note that representatives of the federal ministries plus the police sit in the committee)

1. YB. Dato’ Pengerusi Jawatankuasa, Pentadbiran Awam, Perancangan Ekonomi, Kewangan dan Pembangunan Masyarakat Negeri.

2. YB. Dato’ Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan, Kebudayaan dan Perpaduan Masyarakat Negeri Kelantan.

3. YB. Dato’ Pegawai Kewangan Negeri Kelantan

4. YB. Ketua Setiausaha, Kementerian Pertanian dan Asas Tani Malaysia.

5. YBhg. Ketua Setiausaha, Kementerian Pelancongan Malaysia

6. YABhg. Dato’ Timbalan Setiausah Kerajaan (Pengurusan)

7. YABhg. Dato’ Pengarah Tanah Dan Galian Negeri Kelantan

8. YABrs. Pengarah Jabatan Kerja Raya Negeri Kelantan.

9. YDH. Ketua Polis Negeri Kelantan

10. YABrs. Pengarah Kesihatan Negeri Kelantan

11. YABrs. Pengarah Jabatan Pertanian Negeri Kelantan

12. YABrs. Pengarah Jabatan Pengairan Dan Saliran Negeri Kelantan

13. YABrs. Pengarah Jabatan Perancang Bandar Dan Desa Negeri Kelantan

14. YABrs. Pengarah Jabatan Perhutanan Negeri Kelantan

15. YABrs. Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Kelantan

16. YABrs. Pengarah Jabatan Hal Ehwal Orang Asli (JHEOA) Negeri Kelantan dan Terengganu.

17. YABrs. Ketua Jajahan Gua Musang.

18. YABrs. Pengurus Besar Tenaga Nasional Berhad (TNB)

19. YABrs. Pengurus Besar Telekom (M) Kelantan

20. YABrs. Pengarah Urusan Air Kelantan Sdn. Bhd.

21. YBhg. Dato’ Hj. Wan Hassan B. Wan Zain J.P

22. YM. Pen. Ketua Jajahan (Pembangunan I), Gua Musang

23. YABrs. Timb. Pengarah (Ekonomi & Pelaburan) Urusetia UPEN

24. YABrs. Pen. Pengarah (Pelaburan II) Urusetia UPEN

Senarai Agensi-Agensi Kerajaan dan Syarikat Syarikat Yang Dijembut Hadir Sama:

1. YBhg. Datuk Ketua Pengarah MSN

2. YABrs. Pengarah YAKIN

3. YABrs. Ketua Eksekutif PKINK

4. YABrs. Pengurus Besar KADA

5. YBhg. Pengarah Urusan Liquid Gold Sdn. Bhd.

6. YBhg. Pengarah Urusan All Green Agritech Sdn. Bhd.

7. YBhg. Pengarah Urusan Arena Proaktif Sdn. Bhd. (Agridex Sdn. Bhd.)

8. YABrs. Pengarah Urusan Sikada Sdn. Bhd.

Now... with so many people involved in Lojing all should know where, how, why, what happened right? hmm.... I smell something fishy?

read more about it here http://malaysia-today.net/blog2006/reports.php?itemid=4054

No comments: